Pratite nas
Kontakt telefon: +381 (0)21 31 061 32 | E-mail: greentravelns@gmail.com, info@greentravel.rs

   SARAJEVO

    polasci: 29.03.2013

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i njen najveći urbani, kulturni i ekonomski centar koji prema procenama ima 429,672 stanovnika. Kroz grad protiče reka Miljacka, a u neposrednoj blizini grada je i izvorište reke Bosne, sa popularnim izletištem Sarajlija, Vrelom Bosne. Oko grada su olimpijske planine: Jahorina, Bjelašnica, Igman, Treskavica i Trebević, koji su posebno tokom zimskih meseci omiljena izletišta Sarajlija i turista iz celoga sveta. Grad Sarajevo sedište je najveće visokoškolske ustanove u zemlji, Univerziteta Sarajevo i niza drugih visokoškolskih ustanova, čime se svrstava u red najvećih univerzitetskih centara u celoj regiji jugoistočne Evrope. Uz nekoliko nacionalnih i gradskih pozorišnih kuća, muzeja i kulturnih institucija, Sarajevo je i važno mesto na kulturnoj mapi ovog dela evropskog kontinenta. Svake je godine grad na reci Miljacki domaćin niza kulturnih festivala međunarodnog karaktera, među kojima su najznačajniji: Sarajevski filmski festival (SFF), Sarajevski jazz festival, letni kulturni festival “Baščaršijske noći”, teatarski festival novih produkcija “MESS”, “Sarajevska zima” i Svetski televizijski festival orijentalne muzike. Sarajevo - Olimpijski grad i grad kojeg nazivaju evropskim Jerusalimom. Duh zapada i istoka. Ljudi vrlo rado odlaze u ovaj grad, jer nudi jedinstvenu kulturnu baštinu. Sarajevo je neverovatno iskustvo bez obzira na godine, pol, veroispovest, interesovanja... Čarobni grad u kojem ćete naučiti da malo zastanete, zaboravite na prebrzi tempo života, popijete i pojedete lagano, uživajući u kafi i sarajevskim ćevapima..

PROGRAM PUTA:

1. DAN  BEOGRAD – SARAJEVO

Polazak autobusa sa parkinga Sava Centra oko 01.00h (tri dana pred polazak proveriti tačno vreme). Noćna vožnja prema Sarajevu sa usputnim pauzama radi odmora. Dolazak u Sarajevo u ranim jutarnjim satima i  panoramsko razgledanje i upoznavanje grada: Stup, Alipašino polje, Grbavica, Marijin dvor, Skenderija, mostovi na Miljacki, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća, Baščaršija, Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga… Nakon obilaska slobodno vreme za kaficu iz fildžana, šetnju i individualne aktivnosti. Preporučujemo Vam da probate pravi sarajevski ćevap i originalne sarajevske pite, a  naš vodič će vas vrlo rado odvesti na mesto gde su ovi specijaliteti najbolji.  U kasnim večernjim časovima (oko 18h) polazak za Beograd. Noćna vožnja kroz Bosnu I Srbiju.

2. DAN  SARAJEVO – BEOGRAD

Dolazak u Beograd u  ranim jutarnjim časovima. ( Kraj usluga )

 cena aranžmana: 2300 din

 

ARANŽMAN OBUHVATA: - prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji - razgledanje Sarajeva - usluge pratioca grupe (predstavnik agencije) - troškove organizacije putovanja ARANŽMAN NE OBUHVATA: - individualne troškove - medjunarodno zdravstveno osiguranje 1 eur

NAČINI I USLOVI PLAĆANJA:

  • GOTOVINSKI - uplata avansa od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
  • PLATNIM KARTICAMA (VISA, VISA Electron, DINA card, MASTER CARD, MAESTRO)
  • ARANŽMAN SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVREDNOSTI NA DAN UPLATE PO PRODAJNOM KURSU POSLOVNE BANKE ( ALPHA BANK,BEOGRAD)

NAPOMENE I IZVODI IZ OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA - AUTOBUSKI PREVOZ:

  • U AUTOBUSU - VI STE ČLAN GRUPE, MOLIMO POŠTUJTE GRUPU - GRUPA ĆE POŠTOVATI VAS!
  • U autobusu je najstrožije zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava. Svaki putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja. Sva deca preko dve godine obavezno imaju svoje sedište. Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir  starija lica, porodice sa malom decom, trudnice. Putnik će prihvatiti  sedište koje mu agencija dodeli
  • Agencija određuje mesto polaska, mesta za pauze i njihovu dužinu

Za zaboravljene stvari agencija kao prevoznik ne odgovar. Zbog vaše bezbednosti, pridržavajte se uputstava pratioca grupe. Posada autobusa je odgovorna za tok i bezbednost vašeg putovanja, pustite ih da neometano rade svoj posao. Ako imate primedbe na njihov rad obratite se pratiocu ili agenciji, nikako vozaču, nervozan vozač nije dobar vozač

Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka...)

Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju biometrijske (crvene) pasoše, izuzev državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA. Državljani Srbije koji putne isprave  sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje šengena, moraju posedovati vizu zemlje u koju putuju. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima konzulata zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize I u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim ulsovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Ako je u novom biometrijskom pasošu navedeno da je isti izdat od MUP R SRBIJE KOORDINACIONA UPRAVA – neophodna je viza za vlasnike istih pasoša.

PROVERITI U AGENCIJI KOJI JE POSLEDNJI ROK ZA PRIJAVU !!! PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

OTKAZ  PUTOVANJA JE NAJKASNIJE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije OTP 18/2010

Cenovnik br.1 od 01.03.2013 godine /Sarajevo 2 dana autobus/