Pratite nas
Kontakt telefon: +381 (0)21 31 061 32 | E-mail: greentravelns@gmail.com

Green Travel & Adventure - putno osiguranje

Pomoć lekara odmah i bez dodatnih troškova

Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja sa asistencijom "DDOR-a Novi Sad" obezbediće Vam pokriće eventualnih troškova lečenja za vreme boravka u inostranstvu, u slučaju iznenadne bolesti ili nezgode.

Ovom polisom obuhvaćeni su i neophodni troškovi prevoza osiguranika do zemlje prebivališta (repatrijacija) zbog nastalog osiguranog slučaja.

„DDOR Novi Sad”, u saradnji sa međunarodnom asistentskom kompanijom "Europ Assistance" brine o Vašoj sigurnosti na putu, a Centar za pomoć "Europ Assistance" garantuje Vam celodnevno pružanje brze i stručne asistencije bilo gde u svetu.

Šta pokriva polisa?

Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja sa asistencijom pokriva troškove pružanja neophodne medicinske pomoći zbog iznenadne bolesti ili povrede, i to:

 • ambulantnog lečenja,
 • nabavke lekova i sanitetskog materijala,
 • hitnog prevoza do najbliže bolnice,
 • bolničkog lečenja,
 • neophodne dijagnostike
 • neodložnih operacija zbog akutne bolesti,
 • stomatološke usluge u cilju olakšavanja akutne zubobolje,
 • i druge troškove, u skladu sa uslovima osiguranja.

Pored troškova lečenja i prevoza osiguranika, osiguranjem su obuhvaćene i usluge asistencije, i to:

 • Medicinska asistencija: pružanje informacija i pomoći 24 časa, organizacija hitne zdravstvene pomoći, organizacija neophodnog prevoza osiguranika do bolnice/klinike, odnosno u zemlju organizacija prevoza posmrtnih ostataka u zemlju, u slučaju smrti osiguranika.
 • Putna asistencija: informisanje u slučaju gubitka ili kašnjenja prtljaga, informisanje o zemlji u koju se putuje, razne savetodavne usluge u vezi hitnog putovanja, prenos hitnih poruka, informacije u vezi rent-a-car usluga i dr.
 • Pravna asistencija: organizovanje pravne pomoći (upućivanje na advokata) kada je osiguraniku neophodna pravna zaštita, upućivanje na predstavnike lokalnih organa, ambasada, konzulata, obezbeđenje usluga prevodioca, administrativna pomoć u vezi ličnih i putnih isprava (troškove honorara advokata plaća osiguranik, kao i troškove prevoda).

Moje beneficije

U zavisnosti od Vaših potreba i organizacije putovanja, ovu polisu putnog osiguranja možete zaključiti kao individualno, grupno ili porodično osiguranje.

Zaključenjem porodičnog paketa, koji podrazumeva osiguranje za oba roditelja i maloletnu decu, ili jednog roditelja i najmanje troje maloletne dece, možete ostvariti značajne popuste!

Treba znati

 • Za sve potrebne informacije pre putovanja možete se obratiti Korisničkom centru DDOR- a Novi Sad na telefon broj 021 480 2222.
 • Polisa putničkog zdravstvenog osiguranja se mora zaključiti pre početka putovanja.
 • Mogu se osigurati lica do navršenih 85 godina života.
 • Ukoliko se dogodi osigurani slučaj - iznenadna bolest ili povreda za vreme boravka u inostranstvu, potrebno je da se obratite Centru za pomoć međunarodne organizacije "Europ Assistance" na sledeći način: pozivanjem broja +381 11 414 4101, slanjem SMS poruke na broj telefona +381 64 828 2020 ili slanjem e-maila na adresu putnaasistencija@ddor.co.rs. Prijavite podatke iz polise i razlog obraćanja, i postupite u skladu sa dobijenim instrukcijama. Centar za pomoć Vama je na usluzi i dostupan 24 časa dnevno, a komunikacija se odvija i na srpskom jeziku.
 • Stručna lekarska pomoć će Vam biti ukazana od strane lica koje odredi predstavnik "Europ Assistance".
 • Troškove ambulantnog lečenja i lekova koje eventualno sami platite možete da refundirate po povratku u zemlju.
 • Korisnik osiguranja je obavezan da zahtev za naknadu troškova podnese u roku od mesec dana od dana završetka lečenja ili prevoza, odnosno povratka u zemlju.