Pratite nas
Kontakt telefon: +381 (0)21 31 061 32 | E-mail: greentravelns@gmail.com
Lokacija: Milano (Italija)
Cena od 99€
Pogledaj ponudu

MILANO

MILANO – JEZERA LUGANO I  KOMO – SERAVALE

program u pripremi

Мilano је drugi po veličini grad u Italiji, glavni grad regije Lombardija u severnoj Italiji. Milano se smatra privrednim srcem Italije. Grad je takođe i svetski poznat privredni, modni i medijski centar. Milan je čuven po svojoj gotskoj katedrali, operi „Milanska skala“ i velikom аrhitektonskom i umetničkom nasleđu. U svetu je najpoznatiji kao jedno od središta mode (uz Pariz i Njujork).

 

Program putovanja:

 

1.dan   BEOGRAD 

Polazak iz Beograda u 18:00h. Tačno vreme i mesto polaska biće poznato 2 dana pre putovanja. Putovanje preko Hrvatske i Slovenije. Noćna vožnja.

 

2.dan   MILANO

Dolazak u Milano u prepodnevnim časovima. Pešačko razgledanje: Duomo, zamak Sforca, Milanska skala… Slobodno vreme. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 

3.dan   MILANO – JEZERO LUGANO – JEZERO KOMO – MILANO

Doručak. Slobodan dan ili fakultativni obilazak švajcarskoj jezera Lugano i italijanskog jezera Komo. Dolazak u Lugano. Obilazak grada, a nakon toga slobodno vreme. U povratku ka Milanu obilazak jezera Komo. Mogućnost fakultativne voznje brodom po jezeru. Povratak u hotel u večernjim časovima. Noćenje.

 

4.dan   MILANO – SERAVALE – MILANO

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak u šoping centar Seravale. Povratak u Milano. Polazak ka Srbiji u popodnevnim časovima. Noćna vožnja.

 

5.dan   BEOGRAD

Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima. Kraj programa

Doplata za 1/1 sobu 60 evra, dete do 12 godina u pratnji 2 odrasle osobe na pomoćnom ležaju ima popust 10 evra, cena aranžmana se umanjuje za 20  evra ukoliko se koristi sopstveni prevoz polazak iz Užica (gradski stadion), Čačka (železnička stanica), Kragujevca (TC Roda), Batočine - doplata  za transfer 20 evra / minimum 4 putnika, doplata za transfer iz Novog Sada 10 evra / minimum 4 putnika

Način plaćanja: •- dinarski po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate za efektivu,  30% prilikom  rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put, •- platnim karticama VISA,DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS •- na  rate čekovima, 40% avans, poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 10. Ili 20. u mesecu •-avans 30%,ostatak odloženo - do 3 mesečne rate kreditnim karticama BANCA INTESA – VISA, MASTER CARD I AMERICAN EXPRESS

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA: • Prevoz autobusom turističke klase ( od 16 – 87 mesta) na navedenoj relaciji  / mesta se određuju  prema prijavi •obilaske prema programu •2 noćenja sa doručkom (kontinentalni doručak, skroman slatko-slani) u hotelu sa 3* u Milanu u 1/2 i 1/2+1 sobama •usluge vodiča •organizacione troškove

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: •Troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja (do 17 god - 450 din, od 18 do 70 god - 640 din, od 71 do 83 god - 1350 din) •Gradsku taksu u Milanu 4€ po noćenju – plaća se na recepciji hotela •Fakultativne izlete •Ostale nepomenute usluge

 

Cene fakultativnih izleta: (min 25 pax za realizaciju) -Lugano i Komo – 25 € odrasli / 15 € deca, -Vožnja brodom po jezeru Komo – 15 € odrasli / 10 € deca, -Seravale – 20 € odrasli / 10 € deca.

 

Opis hotela: 

B&B HOTEL MILANO SESTO 3*, nalazi se na 200m od metro stanice Sesto Marelli kojom je povezan sa samim centrom Milana (Milanska katedrala, Trg Duomo), sobe su 1/2 i 1/2+1, sa TWC, telefonom, SAT TV.  Hotel raspolaže restoranom, recepcijom, aperitiv barom.... http://www.hotel-bb.com/en/hotels/milano-sesto.htm

Hotel 3* nalazi se u sirem centru grada na liniji gradskog prevoza. Sobe su 1/2 i 1/2+1, sa TWC, telefonom, SAT TV.  Hotel raspolaže restoranom, recepcijom, aperitiv barom....

Contessa Jolanda 4* Lokacija: Hotel se nalazi u severnom delu Milana, na 5 minuta hoda od stanice metroa Mačakini (Maciachini).Hotel ima lift, restoran koji se nalazi na osmom spratu odakle se pruža panoramski pogled na grad, fitnes centar, Wi – Fi internet. Sobe su opremljene kupatilom, klimom, Wi – Fi internetom. Usluga noćenje sa doručkom . Više informacija o hotelu na www.atahotels.it

NAPOMENA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od  troškova rezervacije, prevoza,parking, vodiča, ulaznica, organizacije...Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Termini fakultativnih izleta su promenljivi  i zavise od slobodnih termina, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja

Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu zbog objektivnih okolnosti


 
POSEBNE NAPOMENE:
•  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
•  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
•  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
•  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
•  Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
•  Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
•  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
•  Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
•  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
•  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
• Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
•  Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
•  Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
• Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
•  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
•  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
•Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
•   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
•   Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
•  Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.