Pratite nas
Kontakt telefon: +381 (0)21 31 061 32 | E-mail: greentravelns@gmail.com
Period: Nova Godina 2018.
Lokacija: Krakov (Poljska)
Cena od 115€
Pogledaj ponudu

KRAKOV

2 noćenja / 5 dana / autobusom

 

Krakov je čak 500 godina bio prestonica Poljske, a danas je jedan od najvećih gradova u Poljskoj. To je grad koji odiše energijom, mladošću i jedan je od najvećih univerzitetskih centara u Evropi. Nalazi se na obalama reke Visle. Krakov, kao i uopšte ovaj deo Poljske, smatra se srcem cele zemlje zato što obiluje bogatim kulturno-istorijskim nasleđem. Netaknut u II Svetskom ratu, stari deo grada prepun crkvi i muzeja, sa dominantnim kraljevskim dvorcem Vavelom podseća na slavne dane viševekovnog sedišta poljskih kraljeva. Krakov je prvi grad u svetu čiji je istorijski centar stavljen na UNESCO – vu listu svetske baštine. Osim mnogih mesta u samom gradu koje treba posetiti, nedaleko se nalazi i rudnik soli Velička, kao i ozloglašeni koncentracionil Auschwitz. Nova Godina u Krakovu je jedinstveno iskustvo, zato spakujte vaše kofere i provedite Novogdišnje praznike u ovom prelepom gradu!!

PROGRAM PUTOVANJA - NOVA GODINA:

1. Dan 30.12.2017. NIŠ / BEOGRAD / NOVI SAD

Polazak autobusa iz Beograda sa parkinga preko puta Sava centra ( Savska strana)u 17.00h (3 dana pre puta proveriti tačno vreme polaska). Vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim pauzama radi odmora.

2. dan 31.12.2017. KRAKOV

Dolazak u Krakov u prepodnevnim satima. Po dolasku odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom (bez ulaznica u crkve i dvorce): Dvorac Vavel (Wawel), Katedrala Sv. Stanislava i Vaclava i kraljevski dvorac iz XIV veka. Šetnja Glavnim trgom (jednim od najvećih srednjevekovnih trgova u Evropi i jedna od najlepših urbanističkih celina uopšte), gde se nalazi spomenik Adamu Mickjevicu- poznatom poljskom pesniku i gotička Crkva Sv. Marije, Florianska ulica. Smeštaj u hotel u popodnevnim časovima. Priprema za proslavu Nove Godine. Fakultativno: odlazak na proslavu u neki od Krakovskih klubova. SREĆNA NOVA GODINA ! Noćenje.

3. dan 01.01.2018. KRAKOV

Doručak. Slobodno vreme za odmor od lude novogodišnje noći, istraživanje Krakova u sopstvenoj režiji. Noćenje.

4. dan 02.01.2018. KRAKOV-VELIČKA

Doručak. Slobodno vreme u Krakovu ili fakultativna poseta rudniku soli Velička (Wieliczka-najstariji rudnik soli u Evropi) - impresivnom podzemnom svetu slanih jezera, prostorija i hodnika gde se nalazi i kraljevska kapela od soli kao i koncernta dvorana u koje su stvorile generacije rudara.Slobodno vreme za individualne aktivnosti.Noćenje.

5. dan 03.01.2018. KRAKOV-AUŠVIC

Doručak.Napuštanje hotela posle doručka. Slobodan dan za individualna razgledanja ili fakultativni odlazak do Aušvica -Birkenau i obilazak jednog od najznačajnih simbola svetske istorije, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke (današnji spomenmuzej pod zaštitom UNESCO-a). Povratak u Krakov. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Oko 18.00h je predviđen polazak sa dogovorenog mesta za Srbiju. Noćna vožnja kroz Slovačku i Mađarsku prema Novom Sadu, Beogradu, Nišu sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

6. dan 04.01.2018. NOVI SAD / BEOGRAD / NIŠ

Dolazak u Novi Sad / Beograd / Niš u ranim jutarnjim časovima. (Kraj usluga)

Smeštaj Usluga 30.12.-04.01.
Soba 1/2 BB

125

115
first minute

Cene su izražene u eurima po osobi Aranžman se plaća dinarskoj protivvrendosti po prodajnom kursu Alpha Banke na dan uplate.

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

- prevoz udobnim turističkim autobusom visoke turističke klase, sa kompletnom opremom (audio-video, grejanje, DvD) - 3 noćenja sa doručkom u Krakovu u hotelu sa 2* u 1/2 i 1/2+1 u sobama ( doručak kontinentalni-samoposluživanje) - obilaske prema programu ( Krakov ) - usluge pratioca grupe (predstavnik agencije) - troškove organizacije putovanja

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

- individualne troškove - medjunarodno putno zdravstveno osiguranje( 1 € dnevno ) - ulaznice i fakultativne izlete

FAKULTATIVNI IZLETI:

- Aušvic i Birkenau - 25 € - Rudnik soli Velička - 25 €

Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate.  

POPUSTI I DOPLATE:

- doplata za 1/1 sobu je 60% od cene aranžmana - DOPLATA ZA PUTNIKE IZ NIŠA - 15€

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Smeštaj će biti u nekom od navedenih hotela ili sličnom: HOTEL IBIS BUDGET www.ibisbudget.com  HOTEL PERLA*** www.hotelperla.com.pl Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/wc. Tačno ime hotela biće naknadno saopšteno.

NAČIN PLAĆANJA:

- 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja - 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 20.02.2017. uz uvećanje od 3% na ukupan iznos - platnim karticama ( Visa, Master)

NAPOMENA:

- Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. - Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti. - Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma. - Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela - U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije Poljske. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici agencije - Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija. - Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak - Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) - Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije - Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) - Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja - Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. - Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave - Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije - Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.