Pratite nas
Kontakt telefon: +381 (0)21 31 061 32 | E-mail: greentravelns@gmail.com

MONTEKATINI-FIRENCA-SAN GIMIGNANO-SIENA-PIZA 15.10.2014.-20.10.2014. 6 dana, 3 noćenja

BUS BROJ 1 – POLAZAK IZ KRALJEVA BUS BROJ 2 – POLAZAK IZ NIŠA PROGRAM PUTOVANJA: 1. dan (15.10.) MESTO POLASKA – Polazak sa mesta polaska u poslepodnevnim časovima.  Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Pizi sa usputnim zadržavanjima radi graničnih formalnosti, odmora i osveženja. 2. dan (16.10.) MONTEKATINI – Dolazak u Montekatini u podnevnim časovima. Smeštaj u hotel posle 15.00 h. Slobodan dan za šetnju i individualne aktivnosti. Noćenje. 3. dan (17.10.) MONTEKATINI – FIRENCA – MONTEKATINI Doručak. Nakon doručka mogućnost fakultativnog izleta do Firence, grada u kome su živeli i radili Leonardo, Mikelanđelo, Donatelo, Makijaveli, Dante, Bokačo… Obilazak grada: katedrala Santa Maria del Fiore, krstionica Jovana Krstitelja, Trg Sinjori, Galerija Ufici (nije predviđena grupna poseta), most Ponte Vecchio na reci Arno… Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U poslepodnevnim časovima povratak u Montekatini ili fakultativan odlazak u Greve-Chanti,obilazak gradića, mogućnost posete Castello of Verazzano ili Machiavelijev muzej sa kantinom odličnih Toskanskih vina. Noćenje. 4. dan (18.10.) MONTEKATINI – SAN GIMIGNANO – SIENA – MONTECATINI Doručak. Nakon doručka mogućnostfakultativnog izleta do San Gimignana i Siene. Poseta živopisnom San Gimignanu, poznatom po svojim brojnim srednjevekovnim tornjevima. Šetnja starim jezgrom i vijugavim uličicama tog prekrasnog gradića smeštenog u pokrajini Chianti poznatoj po istoimenom vinu. Nastavak putovanja ka Sieni – rodnom mestu Sv. Katarine. Razgledanje grada:San Domenico, Casa di Santa Caterina, Piazza del Campo Duomo e Battisterio. Povratak u Montecatini u večernjim časovima. Slobodno vreme. Noćenje. 5. dan (19.10.) MONTEKATINI – PIZA Doručak. Napuštanje hotela. Polazak prema Pizi, jednoj od glavnih luka renesansnog doba i glavne suparnice Đenove za prevlast nad Ligurskim morem. Razgledanje grada: Duomo, Torre Pendente, Piazza dei Miracoli… Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U podnevnim časovima polazak kaSrbiji. Noćna vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Srbiji. 6. dan (20.10.) – Dolazak na mesto polaska u jutarnjim časovima. (Kraj usluga)
Termin putovanja15.10.-20.10.2014. Cena po osobi izBeograda Cena po osobi iz Batočine, Jagodine ***Cena po osobi iz Kraljeva, Kruševca, Niša
Cena za uplatu u celosti do 10.08.2014. 139 € 145 € 149 €
Cena za uplatu u celosti do 01.09.2014. 149 € 155 € 159 €
Cena za uplatu do polaska ili na odloženo 169 € 169 € 169 €
ARANŽMAN SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM KURSU CRÉDIT AGRICOLE BANKE NA DAN UPLATE. Broj mesta za uplate u celosti do 10.08.2014. – 10 mesta Broj mesta za uplate u celosti do 01.09.2014. – 15 mesta DOPLATA ZA POLAZAK IZ NOVOG SADA 15 € PO OSOBI (MINIMUM ZA REALIZACIJU TRANSFERA JE 4 PLATIVIH PUTNIKA) DOPLATA ZA POLAZAK IZ KRAGUJEVCA 5 € PO OSOBI NA CENU IZ BATOČINE (MINIMUM ZA REALIZACIJU TRANSFERA JE 4 PLATIVIH PUTNIKA) ***NAPOMENA ZA POLAZAK IZ KRALJEVA, KRUŠEVCA, NIŠA – Ukoliko se iz ovih gradova prijavi manji broj putnika, polazak se može realizovati u vidu transfera kombijem ili mini busom do Pojata ili drugog najbližeg mesta za ulazak u autobus USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
 •  40% prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana do datuma navedenog u cenovniku za rane uplate (10.08.2014 / 01.09.2014) ili najkasnije 10 danapre početka putovanja (za redovne uplate do polaska),
 •    40% prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana u jednakim mesečnim ratama odloženo čekovima građana po prodajnom kursu Crédit Agricole banke na dan deponovanja čekova (10 dana pre početka putovanja) uz uvećanje od 1,5% na mesečnom nivou na ostatak duga:
  • za polaske u septembru - zaključno sa 15.12.2014
  • za polaske u oktobru - zaključno sa 15.02.2015.
Stranke se prilikom rezervacije odlučuju za način plaćanja i takav izabrani način plaćanja se kasnije ne može menjati. DOPLATA ZA 1/1 SOBU 45% OD CENE ARANŽMANA UMANJENJE ZA SOPSTVENI PREVOZ IZNOSI 30 € PO OSOBI. POPUSTI: (*Popust se ostvaruje u pratnji dve punoplatežne osobe. Sve osobe starije od 10 godina smatraju se odraslim osobama.)
 • dete od 2-10 godina u 1/2  sobi: ostvaruje popust od 40% (ima sedište u autobusu, nema krevet u hotelima).*
 • dete od 2-10 godina u 1/2+1 sobi: ostvaruje popust od 10% (ima sedište u autobusu, ima krevet u hotelima).*
 • dva deteta od 2-10 godina u 1/2+1 sobi: ostvaruju popust od po 10% (imaju sedišta u autobusu, dele ležaj u hotelu).*
 • III odrasla osoba u 1/2+1 sobi  ostvaruje 5% popusta.
LOKACIJA I OPIS HOTELA: Hoteli sa kojima sarađujemo su: Htl ARNOLFO 3*, Htl AQUA LEATITIA 3* ili SLIČNI iste kategorije. Tačna lokacija i ime hotela će biti saopštena najkasnije u roku od 3 dana od termina polaska. CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
 • vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
 • smeštaj u hotelu sa 3* u Montekatiniju  na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u 1/2 i 1/2+1 sobama (svaka soba ima tuš/WC),
 • razgledanja po programu putovanja,
 • usluge lokalnog vodiča prema programu putovanja,
 • usluge turističkog vodiča – pratioca,
 • troškove organizacije i vođenja aranžmana.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
 • troškove međunarodnog zdravstvenog osiguranja – 700,00 rsd (odrasli 19-70 god.), 550,00 rsd (deca do 18 god.), 1.600,00 rsd (stariji od 71 god.) – osigurana suma iznosi 30.000 €,
 • obaveznu gradsku komunalnu taksu za Montecatini  - (koja je stupila na snagu 01.01..2011.) za hotele sa 4* i 5* – 3 € dnevno po osobi, a za hotele sa 2* i 3* – 1 € dnevno po osobi i plaća se na recepciji hotela,
 • ulaznice i fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) i
 • putnikove individualne troškove.
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
 • izlet do Firence –  30 € (odrasli) / 20 € (deca 2-10god),
 • izlet do Greve-Chanti – 25 € (odrasli) / 20 € (deca 2-10god),
 • izlet do San Gimignana i Siene – 30 €(odrasli) / 25 € (deca 2-10god).
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.
Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. NAPOMENE VEZANE ZA RASPORED SEDENJA U AUTOBUSUPotpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće. Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. Ukoliko putnik želi rezervaciju određenog sedišta može je izvršiti prilikom rezervacije aranžmana, uz doplatu:
 • za  II ili III red 15 € po osobi ,
 • za  IV ili V red 12 € po osobi.
NAPOMENE:
 • Molimo Vas da pažljivo pre prijavljivanja potražite i proučite Opšte Uslove Putovanja organizatora
 • Putnicima koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucijama, savetujemo da se putem interneta informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
 • Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotela, autobuskog prevoznika i sl. te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povlači i nadoknadu tih trokova a oni su shodno datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih uslova putovanja.
UPUTSTVA & NAPOMENE * Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. * Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VAŽNO: Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,… ne rade. * Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA. * Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum rođenja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devojačko prezime, skraćene oblike imena i sl., slovo dj ili đ). Pogrešno prijavljen podatak biće unet u vaučer za hotel i druga putna dokumenta i može prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograničnih ili aerodromskih službi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon. * Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice, gotovina….), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje. * Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa. * U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. * Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti  (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) * Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. * Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. * Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred. * Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost. * Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridržavaju lokalnih propisa s tim u vezi! * Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku. Millenium će proslediti želje i zahteve hotelu, ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. * Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Organizator ne može imati uticaja. * Organizator ne učestvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji način ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partnera. * Ovaj Cenovnik je rađen prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta. * Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik. Agencija zadržava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). VAŽNO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. * Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije. * Organizator zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor. * U slučaju promena na monetarnom tržistu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put. Organizator putovanja osiguran je Polisom osiguranja od odgovornosti broj 8003482, te Polisom osiguranja potraživanja – jemstva broj 8003481 osiguravača Takova osiguranja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. I moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.