Pratite nas
Kontakt telefon: +381 (0)21 31 061 32 | E-mail: greentravelns@gmail.com

AUTOBUS, 6 dana

    Ekscentričnom bavarskom kralju Ludvigu II pošlo je  za rukom da, osam vekova sticano državno i porodično bogatstvo dinastije Vitelsbah potroši za kratko vreme, podižući svoje dvorce iz snova: Nojšvanštajn, Linderhof, Herenkimze. Zbog njihove izgradnje, koja je državu dovela do  bankrotstva, kralj je proglašen neuračunljivim i zatočen. Paradoksalno danas ovi „dvorci iz bajke“ kroz posete miliona turista, vraćaju državi njen ulog. Više informacija o dvorcima na sajtu www.dvorcibavarske.com

PROGRAM PUTOVANJA: 1. dan  17.04.2014 BEOGRAD/ΝΟVI SAD

Polazak oko 18:30 h sa velikog parkinga Sava centra – savska strana (proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa). Polazak iz Novog Sada oko 19:30h ( mesto polaska biće naknadno utvrdjeno u zavisnoti od broja prijaveljnih putnika). Noćna vožnja kroz Madjarsku i Austriju sa kraćim usputnim zadržavanjima, radi odmora.

2. dan  18.04.2014 MINHEN

U prepodnevnim časovima dolazak u Minhen. Panoramsko razgledanje grada, šetnja i upoznavanaje sa centrom. Marienplac, pijaca Viktualienmarkt, Leopoldova ulica, Karlov trg, Terezino šetalište, Crkva Sv.Mihaela, Ludvigova palata, Rezidencija Maksimilijanum, Gradska većnica....Nakon obilaska slobodno vreme. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3. dan  19.04.2014 MINHEN – DVORAC NIMFENBURG-DVORAC ŠLAJSHAJM- PIVNICA

Doručak. Posle doručka polazak do dvorca Nimfenburg koji se nalazi u blizini centra grada. Obilazak kompleksa letnje rezidencije (vrtova) Bavarskih vladara. Mogućnost organizovanja fakultativnog obilaska dvorca Šlajshajm u okviru koga se nalaze Stari,Novi i Lusthajm dvorac. Dvorac su sagradili vladari iz porodice Wittelsbach kao letnju rezidenciju. Ima najveće dvorsko dvorište s vrtovima, vodoskocima, kaskadama, fontanama i bazenima u Bavarskoj. Povratak u hotel u popodnevnim časovima. U večernjim časovima fakultativni odlazak do jedne od  najpoznatijih pivnica u Evropi, gde ćete moći da uživate u tradicionalnom Bavarskom jelu i pićima. Povratak u

hotel. Noćenje

4. dan  20.04.2014

MINHEN-DVORAC NOJŠVANŠTAJN-DVORAC LINDERHOF-OBERAMERGAU-MINHEN

Doručak. Nakon doručka poseta bajkovitom dvorcu Nojšvanštajn, podignutom na litici u stilu staronemačkih viteških zamkova. Ovaj dvorac inspirisao je Volta Diznija na izradu prepoznatljive “špice” za brojne crtane filmove. Nakon toga odlazak grupe do najreprezentativnijeg dvorca Ludviga II – Linderhofa (prvobitno izgrađenog u vreme Maksimilijana II za potrebe lova, da bi ga Ludvig II, iskazujući maksimalno svu svoju ekstravaganciju, potpuno preuredio u rokoko stilu, a svoje odaje pozlatio. Nakon obilaska dvoraca poseta  romatničnom gradiću Oberamergau svetski poznatom po tradicionalnoj manifestaciji Hristovog stradanja na putu na Golgotu, u kojoj učestvuju svi meštani. Povratak u hotel. Noćenje.

 

5. dan  21.04.2014 MINHEN-DVORAC HERENKIMZE-SALZBURG

Doručak. Napuštanje hotela. Polazak  na najveće bavarsko jezero  Kimze (Chimsee). Vožnja brodom do "muškog ostrva"- Hereninsel. U nizu raskošnih palata ekstravagantnog kralja Ludivga II,  palata Herenkimze je podignuta poslednja na ostrvu,  u rokoko stilu,  po uzoru na Versaj. Nakon obilaska polazak za Salzburg. Po dolasku obilazak grada: Dvorac Mirabel i vrt, Mocartova kuća, ulica Getreidegasse, Stari trg, Mocartov trg, Salcburška  Katedrala (u kojoj je kršten Mocart), Nadbiskupska rezidencija. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju. Noćnja vožnja sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

6. dan  22.04.2014 NOVI SAD/BEOGRAD

Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima (vreme dolaska zavisi od uslova na putu i graničnih prelaza.  (Kraj usluga)  

                                                                                           

OPIS

TERMIN

CENA PO OSOBI

Uskrs

17.04.- 22.04.2014.

199€

Aranžman se plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Alpha  banke na dan uplate.

Cene iz tabele su u evrima.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA: - prevoz autobusom visoke turističke klase na relacijama navedenim u programu - smeštaj u Minhenu (3 noćenje sa doručkom –švedski sto)  u 1/2  sobama - obilaske prema programu (Minhen, Oberamergau, Salzburg) - troškove organizacije i vođenja puta CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: - grupno međunarodno zdravstveno osiguranja (izdaje se u agenciji) - za odrasle 6 €, za decu do 18 godina 3 eur, za starije od 75 godina 12 eur -troškove rezervacija i ulaznica za dvorce Nojšvanštajn,Linderhof i Herenkimze,vožnja brodićem do ostrva Hereninsel - odrasli 45 €/ deca do 18 godina 25 € (plaća se na licu mesta). - ulaznice i fakultativne izlete DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  40% od cene aranžmana  (na upit)    SOPSTVENI PREVOZ:  CENA ARANŽMANA SE UMANJUJE ZA 50 € (odrasli) i 30 € (deca od 2-12 god.) -pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje OPIS I LOKACIJA HOTELA: smeštaj je u Minhenu ( Nemačka ) u hotelu sa 2+* ili 3*, u dole navedenom hotelu ili sličnom. HOTEL H2 www.h2-hotels.de - Hotel je smešten u u delu Minhena - Messe u blizini sajma, dobro povezan sa centrom grada gradskim prevozom. Nov hotel koji otvara svoja vrata gostima u januaru 2014. Dobio je sertifikat od Nemačkog odeljenja za održivi razvoj za visok stepen komfora, ekološku efikasnost i isplativost i predstavlja prvi projetak takve vrste. Hotel ima 205 moderno uređenih soba, sve sa klima -uređajem i LCD TV-om. Kupatila imaju podno grejanje, fen i poseban toalet. CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: 1.Dvorac Šlajshajm-15 € sa ulaznicom odrasli/ 10€ za decu do 18 godina, 2. Večera u pivnici – 25-30 €./ u zavisnosti od izbora menija/. Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate. NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA: - 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja - 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u četiri mesečne rate čekovima građana uz uvećanje od 4% na ukupnu sumu. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama,novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana   NAPOMENE VEZANE ZA  SMEŠTAJ-HOTEL:
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima TUŠ/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klima uređaj...)
  NAPOMENA:
 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za
obilazak...)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-
 • stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja.Organizator putovanja licenca OTPbr. 93/2013.Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencijeorganizatora. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

info: 021 31 061 32

Slovačka 26, Novi Sad

www.greentravel.rs