Pratite nas
Kontakt telefon: +381 (0)21 31 061 32 | E-mail: greentravelns@gmail.com
Period: više termina
Lokacija: Krakov
Cena 65 €
Pogledaj ponudu
Magični grad zadivljujuće lepote i bogate istorije... Grad kraljeva i legendi, grad čarobne atmosfere, grad mladih. Krakov će Vas oduševiti.
MESTO POLASKA DESTINACIJA DATUM POLAZAK BG POLAZAK NS
Beograd, Novi Sad Krakov više termina oko 19 časova oko 20 časova
Krakov je grad koji leži na obalama reke Visle, najstariji je i drugi grad po veličini u Poljskoj, kulturni je, gospodarski, komunikacijski, administrativni i turistički centar regije. On je, takođe, i prestonica Malopoljskog vojvodstva. U Krakovu živi 760.000 stanovnika, na površini od 326 km2.

U Krakovu treba videti

  • brdo Vavel
  • Kraljevski put
  • logor nacističke Nemačke-AUŠVIC
  • Vjeličke – najveći rudnik soli u Evropi.
  • Srednjevekovni gradski trg Rinek
  PROGRAM PUTOVANJA: 1. Dan BEOGRAD / NOVI SAD Polazak autobusa iz Beograda sa parkinga u Bloku 42 (preko puta ulaza na buvlju pijacu) u 19.00h (3 dana pre puta proveriti tačno vreme polaska). Vožnja do Novog Sada, odakle je planiran polazak u 20.10h (mesto polaska zavisi od broja putnika i biće naknadno saopšteno). Vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim pauzama radi odmora. 2. dan KRAKOV Dolazak u Krakov u prepodnevnim satima. Po dolasku odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom (bez ulaznica u crkve i dvorce): Dvorac Vavel (Wawel), Katedrala Sv. Stanislava i Vaclava i kraljevski dvorac iz XIV veka. Šetnja Glavnim trgom (jednim od najvećih srednjevekovnih trgova u Evropi i jedna od najlepših urbanističkih celina uopšte), gde se nalazi spomenik Adamu Mickjevicu- poznatom poljskom pesniku i gotička Crkva Sv. Marije, Florianska ulica. Smeštaj u hotel u popodnevnim časovima. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, predlažemo posetu Galeria Krakowska (jedan od najboljih šoping centara u Poljskoj). Noćenje. 3. dan KRAKOV-AUŠVIC Doručak. Slobodan dan za individualna razgledanja ili fakultativni odlazak do Aušvica -Birkenau i obilazak jednog od najznačajnih simbola svetske istorije, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke (današnji spomenmuzej pod zaštitom UNESCO-a). Povratak u Krakov. Slobodno veče. Noćenje. 4. dan KRAKOV-VELIČKA Doručak. Napuštanje hotela posle doručka. Slobodno vreme u Krakovu ili fakultativna poseta rudniku soli Velička (Wieliczka-najstariji rudnik soli u Evropi) - impresivnom podzemnom svetu slanih jezera, prostorija i hodnika gde se nalazi i kraljevska kapela od soli kao i koncernta dvorana u koje su stvorile generacije rudara. Oko 18.00h je predvidjen polazak sa dogovorenog mesta za Beograd. Noćna vožnja kroz Slovačku i Mađarsku prema Novom Sadu i Beogradu, sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora. 5. dan NOVI SAD/ BEOGRAD Dolazak u Novi Sad / Beograd u ranim jutarnjim časovima. (Kraj usluga)
Cenovnik za 2016
Smeštaj Usluga 13.10.-17.10. 20.10.-24.10. 27.10.-31.10. 10.11.-14.11.
Soba 1/2 BB

85

65

85

65

85

65

85

65
special offer
Cene su izražene u eurima po osobi. Aranžman se plaća dinarskoj protivvrendosti po prodajnom kursu Alpha Banke na dan uplate SPECIJALNA CENE VAŽE ZA ONLINE UPLATE
ARANŽMAN OBUHVATA: - prevoz udobnim turističkim autobusom visoke turističke klase, sa kompletnom opremom (audio-video, grejanje, DvD) - 2 noćenja sa doručkom u Krakovu u hotelu u 1/2 i 1/2+1 u sobama ( doručak kontinentalni-samoposluživanje) - obilaske prema programu ( Krakov ) - usluge pratioca grupe (predstavnik agencije) - troškove organizacije putovanja ARANŽMAN NE OBUHVATA: - individualne troškove - OBAVEZNO medjunarodno putno zdravstveno osiguranje - individualno ili grupno - ulaznice i fakultativne izlete FAKULTATIVNI IZLETI: - Aušvic i Birkenau - 25 € - Rudnik soli Velička - 25 € Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate. POPUSTI I DOPLATE: - doplata za 1/1 sobu je 60% od cene aranžmana
  •      
OPIS I LOKACIJA HOTELA: Smeštaj će biti u nekom od navedenih hotela ili sličnom: HOTEL IBIS BUDGET www.ibisbudget.com Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/wc. Tačno ime hotela biće naknadno saopšteno. NAČIN PLAĆANJA: - 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja - 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 20.12.2016 uz uvećanje od 1,5% na mesečnom nivou - platnim karticama ( Visa, Master) NAPOMENA: - Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa - Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. - Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti. - Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma. - Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela - U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije Poljske. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.aquatravel.rs - Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija. - Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak - Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) - Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije - Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) - Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja - Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. - Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave - Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije - Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.