Pratite nas
Kontakt telefon: +381 (0)21 31 061 32 | E-mail: greentravelns@gmail.com
Period: više polazaka
Lokacija: Prag (Češka Republika)
Cena od 69€
Pogledaj ponudu

ZLATNI PRAG

3 noćenja / autobusom

DREZDEN - KARLOVE VARI - RADIONICA STAKLA

 

Prag je ne samo glavni, već i najveći grad Češke Republike. Prag se spominje kao Zlatni ali i kao Grad na stotine tornjeva. Ovaj kultivisan i magični grad je i grad zaljubljenih i mladih. Prema jednoj od legendi nad Vltavom se svojevremeno izdizao dvorac Vyšehrad – Visok grad, u kojem je vladala princeza Libuše…..

1.dan - BEOGRAD 

Polazak iz Beograda  sa glavne Lastine stanice (dolazni peroni) oko 18 časova (tačno vreme  biće poznato dva dana pred putovanje). Iz Novog Sada oko 19 časova sa parkinga kod Lokomotive.  Noćna  vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim pauzama i zadržavanjem na granicama.

 

2.dan - PRAG

Dolazak u Prag u jutarnjim časovima. Prepodnevno informativno razgledanje centra grada: Vaclavski trg, Starogradski trg, astronomski sat Orloj, Pauza za osveženje. Jevrejska četvrt, Karlov most, romantična četvrt Mala Strana. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor. Noćenje.

3.dan - PRAG / DREZDEN

Doručak. Slobodno vreme ili  u 08. 15 h fakultativni izlet za nemački grad Drezden. Firencu na Labi Razgledanje centra grada uz pratnju vodiča i slobodno vreme – mogućnost za posetu Muzeju starih majstora ili Kraljevskoj riznici, Muzeju Maisen porcelana. Šoping u poznatoj Prager Strasse .Predveče, povratak u Prag. Noćenje.

 

4.dan - PRAG  /  KARLOVE VARY

Doručak. Fakultativni izlet Karlove Vary. Karlove Vari je svetski poznato banjsko lečilište na severozapadu Češke, udaljen je od glavnog grada Praga 130 km . Karlove Vari su jedna od najpoznatijih banja u celom svetu. Veliki deo današnje slave grad duguje izuzetno lepo očuvanoj arhitekturi, uokvirenoj očuvanom prirodom na okolnim brdima. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šetnju ili ručak u nekoj od lokalnih krčmi sa bogatom ponudom tradicionalnih specijaliteta. U kasnim popodnevnim satima, povratak u Prag. Slobodno vreme u centru Praga ili fakultativno – izlet poslastica - obilazak Praga sa Vltave, otmena atmosfera grada na brodiću uz muziku B. Smetane  i bliski susret sa praškim mostovima.. Noćenje.

 

5.dan - PRAG - BEOGRAD

Doručak.  Napuštanje hotela. Razgledanje praškog dvorca Hradčany sa katedralom Sv. Vita. Slobodno vreme u centru grada ili fakultativno poseta radionici za izradu stakla, gde se dobija na poklon mali suvenir od stakla + gratis ručak. U 18.00 časova polazak za Srbiju, preko Slovačke I Madjarske sa pauzama po potrebi.

 

6.dan - BEOGRAD

Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima.

TERMINI PUTOVANJA HOTEL CENA ARANŽMANA SPECIJALNA CENA
18.10. – 23.10.2017. A&O 3* 95 evra last minute 85 evra
08.11. – 13.11.2017. A&O 3* 89 evra 79 evra do 20.10.
29.11. – 04.12.2017. 3* 89 evra 69 evra do 20.10.
15.11. – 20.11.2017. 3* 89 evra 69 evra do 20.10.
13.12. – 18.12.2017. 3* 89 evra 69 evra do 01.11.
25.12. – 30.12.2017. 3* 89 evra 69 evra do 01.11.
01.01.– 06.01.2018. 3* 89 evra 69 evra do 01.11.
14.02. – 19.02.2018.  Dan državnosti 3* 95 evra 69 evra do 01.12.
07.03. – 12.03.2018. 3* 95 evra 69 evra do 30.12.
04.04. – 09.04.2018.  Vaskrs 3* 109 evra 89 evra do 30.01.
27.04. – 02.05.2018.  1.maj 3* 139 evra 109 evra do 30.01.
23.05. – 28.05.2018. 3* 89 evra 79 evra do 20.03.
13.06. – 18.06.2018. 3* 89 evra 79 evra do 20.04.

UPLATA PO SPECIJALNOJ CENI DO NAZNAČENOG TERMINA U TABELI

doplata za  1/1 sobu  60 evra (jednokrevetna soba na upit)

Cena za dete do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe (na pomoćnom ležaju) 89€/ 69€, u zajedničkom ležaju dete do 6 god.ostvaruje popust 40% Cena aranžmana se umanjuje za 20  € ukoliko se koristi sopstveni prevoz

Način plaćanja: - dinarski po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate za efektivu,  30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put, - platnim karticama VISA,DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS - 40% prilikom rezervacije, ostatak na 2  rate čekovima,  realizacija čekova  10. Ili 20. u mesecu - 30% prilikom rezervacije,ostatak odloženo - do 3 mesečne  rate kreditnim karticama BANCA INTESA –VISA,MASTER CARD I AMERICAN EXPRESS

Cena aranžmana  obuhvata: - prevoz  autobusom  turističke  klase (16-87 sedišta) na navedenoj relaciji  / mesta se određuju prema prijavi - 3 noćenja sa doručkom u Pragu, u  hotelu sa 3*, u 1/2 i 1/2+1sobama, u širem centru, po lokalnoj kategorizaciji, (usluživanje hrane –doručak švedski sto) - razgledanje Praga  prema programu uz pratnju vodiča - usluge vodiča  (predstavnik agencije) - troškove organizacije putovanja

Cena aranžmana  ne obuhvata: - individualne troškove - zdravstveno međunarodno osiguranje 780,00 din

Fakultativni  izleti- minimum 30 putnika - krstarenje Vltavom  15 eura /10 eura deca - izlet u Karlove Vary 25 eura / 15 eura deca - večera u nacionalnom restoranu 25 eura / 15 eura deca - izlet do Drezdena 30 eura / 20 eura deca

NAPOMENA:

Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

Hotel 3* ( Globus, Juno ili sličan)  se nalazi u širem centru grada na liniji gradskog prevoza. Sobesa TWC, 1/2 i 1/2 + 1 . Ishrana noćenje doručak na bazi švedskog stola.  Ime hotela biće poznato 7 dana pred putovanje


PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja Organizador zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
POSEBNE NAPOMENE: •  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. •  Zaustavljanje radi usputnih odmora predvideno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. •  Mole se putnici da vode racuna o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporucljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slucaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašcenih osiguravajucih kuca. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slucaju ovih nepredvidenih okolnosti. •  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podredeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje medu putnicima i osecaj kolektivizma. •  Prostor za prtljag u autobusu je ogranicen i predvidena kolicina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad rucnog prtljaga. •  Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predvidenih programom putovanja, ne postoji mogucnost zadržavanja autobusa na granicnom prelazu radi regulisanja povracaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu. •  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredvidenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobracaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidenog za obilazak...) •  Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvodenja fakultativnih izleta predvidenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogucnost da usled državnih ili verskih praznika na odredenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade. •  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu) •  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporucujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju. • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanicno utvrdena i važeca na dan zakljucenja ugovora izmedu organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 casova (postoji mogucnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 casova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turisticke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slucaju ne objavljivanja tacnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slucaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa. • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to iskljucivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogucnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer iskljucivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uredaj, fen za kosu, internet...) •  Organizator putovanja ne može da utice na razmeštaj po sobama, jer to iskljucivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. •  Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzece se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušacka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obecavati ovakve usluge. • Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomocnim ležajem namenjene za smeštaj trece osobe. Sobe sa pomocnim ležajem su manje komforne, a treci ležaj je pomocni i može biti standardnih ili manjih dimenzija. •  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi. • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima placanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. •  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. • Medunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite. • Organizator putovanja nije ovlašcen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporucuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novcana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slucaju da pogranicne vlasti onemoguce putniku ulaz na teritoriju EU. • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije • Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tacnih podataka oko polaska na putovanje.