Pratite nas
Kontakt telefon: +381 (0)21 31 061 32 | E-mail: greentravelns@gmail.com

BEČ vikend autobusom 57 €

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan (petak) BEOGRAD – BEČ Polazak iz Beograda sa parkinga ispred Sava Centra u 23.00h i Novog Sada sa parkinga kod hotela Sajam u 00.30h... Noćna vožnja preko Mađarske do Beča.

2. dan (subota) BEČ Dolazak u Austriju u jutarnjim satima. Po dolasku, svraćanje u OUTLET CENTAR - PARNDORF (oko 9.00h, šoping u trajanju od 2 sata). Nastavak putovanja ka Beču, panoramsko razgledanje grada: RING STRASSE, SCHWARZENBERG TRG, DVORAC BELVEDERE, OPERA, HOFBURG, TRG MARIJE TEREZIJE, PARLAMENT, RATHAUS, UNIVERZITET...Šetnja kroz prvi becirk STEFANDDOM, DVORAC HOFBURG, KVART MUZEJA. Odlazak u hotel, smeštaj oko 15.00h. Slobodno vreme.... Fakultativni večernji odlazak na Dunavski toranj (vidikovac na visini 250 m sa restoranom koji se za 1h okrene za 360˚) oko 19.00h. Povratak u hotel oko 22.00h. Noćenje.

3. dan (nedelja) BEČ – BEOGRAD Doručak. Napustanje hotela u 09.00h. Slobodno vreme za soping i i individualne aktivnosti ili fakulatativni obilazak letnje rezidencije Habzburgovaca - DVORAC ŠENBRUN. Nakon obilaska, odlazak do Hundertwasserhouse. Povratak za Srbiju oko 16.00 h i dolazak oko ponoći.

POLASCI:                                 CENA:

24.01.-26.01.2014

57 EUR

14.02.-16.02.2014.

57 EUR

07.03.-09.03.2014.

57 EUR

14.03.-16.03.2014.

57 EUR

04.04.-06.04.2014.

60 EUR

25.04.-27.04.2014.

60 EUR

30.04.-01.05.2014.

69 EUR

            Doplata za 1/1 - 30 eur po osobi. U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO : - prevoz udobnim turističkim autobusom na nevedenoj relaciji, - smeštaj u hotelu sa 3* na bazi 1 noćenja sa doručkom - švedski sto, u 1/2, 1/3 sobama. Hotel udaljen do 15km od grada. - razgledanje prema programu - turistički vodič tokom putovanja - organizacija putovanja U CENU NIJE URAČUNATO : - međunarodno putno zdravstveno osiguranje (po uslovima osiguravajuce kuce) - fakultativni izleti - individualni troškovi putnika CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: * obilazak Dunavskog tornja – 10 € * obilazak dvorca Šenbrun – 15 € Fakultativni izleti su predviđeni za minimum 25 osoba. U slučaju manjeg broja prijavljenih cena je podložna promeni. Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta usled objektivnih okolnosti. Cena je podložna promeni u slučaju promene cena: ulaznica, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, putnih taksi u odnosu na dan izlaska programa. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke za efektivu. - 30% prilikom rezervacije, a ostatak 70% najkasnije 10 dana pre putovanja, u gotovini, platnim karticama (VISA, DINA, MASTER CARD I MAESTRO). NAPOMENE: - za ovo putovanje državljanima Republike Srbije je potreban "crveni" pasoš. - preporučujemo da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropsku eunije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na web stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju . Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije. - krajnji rok za obaveštavenje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska. -Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja - U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 do 16:00 časova (postoji mogućnost ranije ili kasnijeg ulaska). Hoteli iz ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turističke asocijacije države u kojoj se nalaze. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web stranica hotela. Za eventualna odstupanja ili kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, to isključivo zavisi od hotela. Organizator zadržava pravo promene hotela u istoj ili višoj kategoriji. - Faklutativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika, objektivnih okolnosti. - Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska...). - Za sve informacije dobijene usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost. Jedino validan je pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. - Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). - Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Cenovnik 1, 26.12.2013. Organizator putovanja je turistička agencija - Licenca OTP 384/2010.godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije organizatora Aranžman je rađen na bazi minumuma 45 prijavljenih putnika i usled nedovljnog broja prijavljenih putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.